Wethouder

Paul Maasbommel

Sociale zaken, Welzijn, Onderwijs, Jeugd en Gezin, Wet Maatschappelijke ondersteuning, ICT beleid, Werk- leerbedrijf NEF (voorheen Trion) Kabel Noord

Docent geschiedenis Lauwers College

Projecten. MFC Westergeest-Triemen, Leefbaarheidscoordinator, Plattelandsprojecten, Armoedebeleid, Bibliotheek, Muziekschool