Kevin Merkus

Kevin Merkus

Over Kevin Merkus

Milieu, toezicht en handhaving, openbare werken, verkeer en vervoer, afvalinzameling, lokale omroepen, deregulering, sociaal domein, ICT beleid, Kabel noord, voorlichting en communicatie, energiebedrijf, Lauwersmeer, recreatie en toerisme, sport en voorzieningen.