Zorg

Beschikbare zorg

De pvda wil een flexibele, op afroep beschikbare zorg aan huis en in de buurt en nog meer aandacht voor het bekend maken van voorzieningen

Jeugdzorg

Op 1 januari 2015 worden gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. Het gaat hier niet alleen om een transitie, maar ook om een transformatie. Het jeugdzorgstelsel moet als het ware worden getransformeerd. In het huidige stelsel krijgen kinderen namelijk te laat of niet de juiste hulp. Vanwege de versnippering in de hulpverlening en de geringe aandacht voor preventie worden professionals te laat betrokken en werken er veel (9 tot 17) hulpverleners langs elkaar heen in één gezin. 

De PvdA vindt dat kinderen op tijd de juiste hulp, ouders weer de regie over hun gezinsleven en -professionals weer het vertrouwen moeten krijgen. De nieuwe jeugdwet zal voor deze transformatie zorgen.WMO

De PvdA wil de zorg dichtbij, in de buurt organiseren. We willen dat ouderen en gehandicapten langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat is prettiger voor hen, en het bespaart ook nog eens geld. Familie, buren en vrienden zijn vaak bereid ergens mee te helpen; en waar nodig is er professionele hulp. Zo krijgen we sterke buurten, waar mensen weer aandacht voor elkaar hebben en iedereen een plek heeft. Gemeenten en wijkverpleegkundigen kunnen veel beter beoordelen welke zorg er nodig is. De PvdA wil dat de zorg weer over mensen gaat en niet over systemen, protocollen en minutenverantwoording. Geen stopwatchzorg meer, waar een thuishulp maar een paar minuten heeft om steunkousen te helpen aantrekken.


Mantelzorg 

De PvdA heeft grote waardering voor mantelzorgers die veel en intensieve zorg voor hun naasten op zich nemen. De PvdA wil hen beter ondersteunen, zodat overbelasting voorkomen wordt en zij werk, zorg en gezin beter kunnen combineren. In het keukentafelgesprek wordt samen met de gemeente en andere betrokkenen besproken welke zorg vrienden, familie of buren kunnen bieden. Professionele zorg moet afgestemd worden op de zorg die door mantelzorgers gegeven wordt. Mantelzorg is nooit verplicht. Er blijft een vangnet voor hen die geen netwerk hebben of een netwerk hebben dat niet kan voorzien in de gewenste ondersteuning