Wonen

De PvdA wil meer sociale huurwoningen en woningen voor starters realiseren in de gemeente.


We spreken woningbouwcoöperaties aan op hun verantwoordelijkheid en maken flexibel verkavelen en erfpacht binnen onze gemeente mogelijk.