Werk


De PvdA is de partij van werk, werk, werk. De oplopende werkloosheid baart de Partij van de Arbeid dan ook grote zorgen. De PvdA is bijzonder verheugd over het bereiken van een sociaal akkoord tussen het kabinet, werkgevers en werknemers. In dit akkoord zijn belangrijke afspraken gemaakt om het functioneren van de arbeidsmarkt te verbeteren, waarbij iedereen – flexwerker of vaste werknemer- in staat wordt gesteld om zo snel mogelijk nieuw werk te vinden. Ook zijn er afspraken gemaakt om op de korte termijn de werkloosheid te bestrijden door de inzet van sectorale plannen.

De PvdA bevordert dat mensen met een uitkering blijven meedoen aan het maatschappelijk leven in onze gemeente.

We bestrijden de jeugdwerkloosheid met alle mogelijke middelen. Daarbij hoort het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.

De PvdA wil mensen aan werk helpen via zogenaamde participatieplaatsen. Dit zijn tijdelijke, onbeloonde en aanvullende werkzaamheden die met behoud van uitkering worden gedaan.

De afdeling sociale zaken moet daarbij een rol spelen in omscholing en het helpen bij banen in een andere sector, bijvoorbeeld de zorg en de zakelijke dienstverlening, als er in de eigen sector minder werk is. Bevorderen samenwerking tussen NEF en het bedrijfsleven.

De PvdA ondersteunt het banenplan om jeugdwerkloosheid tegen te gaan.

De PvdA wil 100 banen creëren in de periode van 2014-2017.

Wij willen ondernemingsinitiatieven ondersteunen voor het creëren van banen.

Wij willen gebruik maken van geld uit het Europees Sociaal Fonds, voor het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt.