Sport

Voor alle inwoners van Kollumerland c.a., jong en oud, betekent deelname aan sport een extra impuls voor een gezond en sociaal leven. Sportfaciliteiten moeten dan ook voor iedereen toegankelijk zijn De PvdA wil de deelname van jongeren aan sport blijven stimuleren. Wij willen dat alle kinderen die willen sporten de mogelijkheid geboden wordt om te sporten.
Sport is niet alleen goed voor de gezondheid, maar leert jongeren ook spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden. Bij de sportclub komt iedereen elkaar tegen: sportverenigingen staan immers voor iedereen open. Zo bevorderen sportverenigingen de integratie en vormen ze een bindende factor in de samenleving. Voldoende en veilig sporten houdt jonge en oude mensen fitter en gezonder. Voor alle inwoners van Kollumerland c.a., jong en oud, betekent deelname aan sport een extra impuls voor een gezond en sociaal leven.
Daarom moeten sportfaciliteiten dan ook voor iedereen toegankelijk te zijn.

De Lauwersregeling kan hierbij financieel behulpzaam zijn, maar aan die mensen voor wie het moeilijk is de kosten te betalen wil de PvdA via de WMO extra mogelijkheden bieden.

Met de diverse verenigingen, vooral voor buitensport moet de gemeente praten over de mogelijkheden de faciliteiten ook aan toeristen aan te bieden.

De PvdA denkt dat veel onderdelen uit het jongerenbeleid ook via sport worden bereikt.

De PvdA wil de sportverenigingen helpen en stimuleren om meer gehandicapten te laten sporten (G-sport). ! !