Onderwijs

De PvdA vindt het belangrijk dat kinderen in hun eigen regio naar school kunnen. De geplande nieuwbouw van het basis en voortgezet onderwijs in het dorp Kollum is dan ook erg belangrijk voor onze gemeente. Het aanbod van zowel openbaar als ook het christelijk onderwijs wordt door de geplande nieuwbouw in Kollum gewaarborgd.Het aanbod van basis- en voortgezet onderwijs in Kollumerland c.a. is goed in aantal en in kwaliteit.

De PvdA wil de basisscholen zo breed mogelijk gaan worden. Dat betekent dat de scholen niet alleen onderwijs aanbieden, maar ook buitenschoolse opvang.

Breed wil ook zeggen dat openbaar en bijzonder onderwijs onder één dak kunnen.

Het voortgezet onderwijs moet tenminste op een afstand blijven, die met de fiets bereikbaar is.

Scholing dichtbij kan helpen vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.Het VMBO- onderwijs moet in Kollum blijven.