Jongeren

Scholing

De Pvda wil jongeren voldoende steun bieden om een juiste startkwalificatie de school te verlaten en dus niet vroegtijdig