Standpunten

Zoeken

Armoedebeleid

Een succesvol armoedebeleid begint bij kinderen. In Kollumerland c.a. doe alle kinderen mee.

Lees verder

Duurzaamheid

De Pvda wil meer dan voorheen inzetten op duurzaamheid

Lees verder

Jongeren

Scholing

Lees verder

Mee doen

Kinderen doen mee

Lees verder

Onderwijs

De PvdA vindt het belangrijk dat kinderen in hun eigen regio naar school kunnen. De geplande nieuwbouw van het basis en voortgezet onderwijs in het dorp Kollum is dan ook erg belangrijk voor onze gemeente. Het aanbod van zowel openbaar als ook het christelijk onderwijs wordt door de geplande nieuwbouw in Kollum gewaarborgd.Lees verder

Ouderen

Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen

Lees verder

Regels

De Pvda wil de regels terugdringen en vereenvoudigen

Lees verder

Sport

Voor alle inwoners van Kollumerland c.a., jong en oud, betekent deelname aan sport een extra impuls voor een gezond en sociaal leven. Sportfaciliteiten moeten dan ook voor iedereen toegankelijk zijn De PvdA wil de deelname van jongeren aan sport blijven stimuleren. Wij willen dat alle kinderen die willen sporten de mogelijkheid geboden wordt om te sporten.
Sport is niet alleen goed voor de gezondheid, maar leert jongeren ook spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden. Bij de sportclub komt iedereen elkaar tegen: sportverenigingen staan immers voor iedereen open. Zo bevorderen sportverenigingen de integratie en vormen ze een bindende factor in de samenleving. Voldoende en veilig sporten houdt jonge en oude mensen fitter en gezonder. Lees verder

Starters

De Pvda wil meer woningen creëren voor starters

Lees verder

Veiligheid

De Pvda wil de voorschriften handhaven die worden gesteld om veiligheid te bevorderen, bijvoorbeeld in en rond uitgaanscentra

Lees verder

Werk


De PvdA is de partij van werk, werk, werk. De oplopende werkloosheid baart de Partij van de Arbeid dan ook grote zorgen. De PvdA is bijzonder verheugd over het bereiken van een sociaal akkoord tussen het kabinet, werkgevers en werknemers. In dit akkoord zijn belangrijke afspraken gemaakt om het functioneren van de arbeidsmarkt te verbeteren, waarbij iedereen – flexwerker of vaste werknemer- in staat wordt gesteld om zo snel mogelijk nieuw werk te vinden. Ook zijn er afspraken gemaakt om op de korte termijn de werkloosheid te bestrijden door de inzet van sectorale plannen.

Lees verder

Wonen

De PvdA wil meer sociale huurwoningen en woningen voor starters realiseren in de gemeente.


Lees verder

Zorg

Beschikbare zorg

Lees verder