18 januari 2014

Sjoerd Keizer

Sjoerd Keizer (Triemen, 56 jaar)

De PvdA is een progressieve partij waarbij geldt: iedereen doet mee. Onze partij kan veel betekenen voor mensen die echt last hebben van de economische crisis. Tevens heeft zij vooruitstrevende ideeën en dat spreekt mij erg aan. Belangrijke onderwerpen voor de PvdA zijn onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, zorg, werk, bouwen en wonen. Tevens vinden wij duurzaamheid, veiligheid en het terugdringen van onnodige regels heel belangrijk. Eén van de speerpunten van de PvdA Kollumerland c.a. is de woningmarkt, die wij hier op gang willen brengen. En dan niet alleen in de grotere dorpen, maar in alle dorpen van onze gemeente. Hier ben ik een groot voorstander van. Wonen moet betaalbaar blijven. Voorbeelden waar wij ons sterk voor maken om dit te realiseren zijn erfpacht, flexibele verkaveling en energie neutrale woningen.  Onze partij wil 100 banen creëren in de periode van 2014-2017, omdat werk heel erg belangrijk is. Aandacht voor jeugdwerkloosheid en de problemen die ouderen op de arbeidsmarkt ondervinden hoort bij onze partij. Verenigingen binnen onze gemeenschap kunnen rekenen op onze steun, immers zij zijn de motor waar onze gemeenschap op draait.