18 januari 2014

Marco Keizer

Marco Keizer (Triemen, 24 jaar)

Al zolang ik mezelf kan heugen ben ik zeer geïnteresseerd in politiek en maatschappelijke ontwikkelingen. En ook altijd heb ik de drive gehad om iets te betekenen voor de samenleving en alle burgers die daarin participeren. In mijn ogen is er geen betere partij dan de PvdA om deze drive te verwezenlijken. Al sinds haar oprichting strijdt de PvdA voor gelijkheid en bestaanszekerheid voor iedereen, ongeacht achtergrond en afkomst. Daarnaast heeft zij getoond altijd haar verantwoordelijkheid te nemen wanneer dat nodig is. Nederland is een welvarend land waar veel zekerheden vanzelfsprekend zijn. De laatste jaren hebben echter haar sporen nadrukkelijk nagelaten waardoor een aantal van die zekerheden onder druk komen te staan of zelfs verdwijnen. Ook is het voor mijn generatie erg lastig om op dit moment werk te krijgen. Ik verzet me hier tegen en wil dat hier iets aan wordt gedaan. Ik wil me de komende periode dan ook vurig inzetten voor meer werkgelegenheid in Kollumerland. Ik ben er van overtuigd dat het mogelijk is om tussen 2014 en 2017 nieuwe banen te realiseren. Dit moeten banen zijn met een marktconform salaris, die zekerheid bieden, juist voor mijn generatiegenoten die nog niet zolang geleden zijn afgestudeerd. Daarnaast wil ik onder andere in gesprek met jongeren over de invulling van de nieuwe drank- en horecawet en wil ik bereiken dat de gemeentelijke organisatie zich proactiever en ondernemender opstelt richting haar burgers. Ook wil ik, vanuit mijn rol als campagnecoördinator, dat de PvdA zichtbaarder wordt en vaker de straat op gaat om in gesprek te gaan met de inwoners van Kollumerland.