18 januari 2014

Kevin Merkus

Kevin Merkus (Kollum, 22 jaar)
Al van jongs af aan heeft de politiek mij erg geboeid. De keuze om lid te worden van een politieke partij was dan ook een gedachte die al langer bij mij speelde. Uiteindelijk ben ik in 2011 lid geworden van de PvdA en sinds 2013 mag ik mijzelf een ‘actief’ lid noemen. Ik ben lid geworden, juist vanwege het feit dat we een partij zijn die oog heeft voor de zwakkeren in onze samenleving, we zijn een partij die verantwoordelijkheid neemt en zich ten doel stelt  Nederland sterker en socialer door de crisis te slepen. Bij de landelijke verkiezingen van 2012 hebben wij als partij een mooie uitslag behaald en ik hoop dat wij als gemeentelijke fractie op zo’n zelfde mooie uitslag mogen rekenen. De aankomende tijd staat in het teken van de campagne die ik vol vertrouwen tegemoet ga.