18 januari 2014

Jikke Cuperus

Jikke Schaafstal (Kollumerzwaag, 66 jaar)

Eerlijk delen van kennis, inkomen en macht!  Iedereen doet er toe en iedereen doet mee! Dat is gedachtegoed van de sociaal democratie. Door die opvattingen  en geinspireerd door Joop den Uyl ben ik lid geworden van de partij van de Arbeid. Om die doelen te bereiken kiest de Partij van de Arbeid ervoor om op alle politieke bestuurlijke niveau,s mee te doen. Landelijk, provinciaal en gemeentelijk. Ik heb er voor gekozen om mij kandidaat te stellen voor de gemeenteraad omdat ik er van overtuigd ben dat een ieder op zijn tijd een steentje moet bijdragen om de gestelde doelen te bereiken. Door mijn werk kom ik regelmatig in landen waar (nog) niet een democratische maatschappij is opgebouwd, daar geldt nog steeds het recht van de sterkste en gezondste.Wanneer je daar bent geweest besef je des te meer dat wij er aan moeten werken, democratisch, om onze maatschappij in stand te houden en dat kan naar mijn mening alleen als we bereid zijn eerlijk te delen en verantwoordelijkheid te nemen. Dat mensen betaald werk hebben, dat kinderen naar school kunnen gaan, dat een ieder een goed en veilig dak boven het hoofd heeft, dat kansen( soms meer kansen) worden geboden,dat er inspraak is voor burgers, dat er serieus om gegaan wordt met bezwaren, dat er sprake is van een veilige leefomgeving, dat er zorg is voor diegenen die zichzelf niet (volledig)kunnen redden. De gemeente heeft mogelijkheden om aan al deze punten aandacht te besteden en beleid te maken waardoor onze doelen worden bereikt. Daar wil ik mij de komende periode voor inzetten.