17 januari 2014

Berry Nieuwenhuis

Berry Nieuwenhuis (Kollum, 22 jaar)

dit moment volg ik de opleiding communicatie aan de Hanze hogeschool in Groningen. Ik specialiseer me binnen deze opleiding op de politieke- en overheidscommunicatie. Mijn opleiding heeft mij doen besluiten me bezig te gaan houden met de gemeentelijke politiek. Ik heb besloten me aan te sluiten bij de PvdA Kollumerland. De mensen en standpunten van deze partij hebben me een gevoel van saamhorigheid gegeven waarbij iedereen gelijk is en waarbij iedereen meetelt. Iedereen telt mee, niet alleen binnen de partij maar ook binnen de gemeente Kollumerland. Deze manier van denken spreekt mij aan en mede daarom wil ik mij volop inzetten voor de PvdA Kollumerland.