18 januari 2014

Bennie Wiersinga

Bennie Wiersinga (Kollumerzwaag, 66 jaar)

Er is geen onderwerp waar meer over wordt gesproken dan de politiek. Bijna ieder mens heeft hier zo zijn of haar mening over. Ik ben lid van de PvdA omdat deze partij het beste mijn ideeën en gevoelens vertolkt in de praktijk. De PvdA Kollumerland c.a. heeft een aantal aandachtsgebieden voor de komende vier jaar vastgesteld waar ik volledig achter sta. U kunt deze punten terug vinden in het verkiezingsprogramma. Voor mij persoonlijk zijn een aantal punten van heel groot belang, de jeugd, alle vrijwilligers en onze ouderen. Uit eigen ervaring met de jeugd van Kollumerzwaag en Veenklooster weet ik dat zij zeer positief zijn ingesteld. Zij zijn de toekomst en daar moeten we in investeren. Daarnaast ben ik heel trots op onze vrijwilligers. Ongelooflijk dat er zoveel mensen zich belangeloos inzetten voor de medemens en de gemeenschap. Ik wil me voor deze groep inzetten en de gemeente vragen om hier nog meer aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld door middel van het aanbieden van cursussen of workshops. Al jaren maak ik me grote zorgen over de huisvesting van onze ouderen. Steeds weer probeer ik het onder de aandacht te brengen en vraag ik de gemeente om zich daarvoor sterk te maken. Ik voel het als mijn plicht om er steeds maar weer op aan te dringen bij diverse instanties dat onze ouderen recht hebben op een fatsoenlijke huisvesting. Niet ergens aan de rand van het dorp maar in het midden van het dorp en vlakbij de voorzieningen.